PRVNÍ ZÁZNAMY

14.9.2008

Během přepravy našeho zařízení na konečné místo blížícího se vypuštění jsme ponechali detektor MediPix zapnuty, abychom se přesvědčili, zda je schopen registrovat kosmické záření. Zde poskytujeme některé ze záznamů...