Nynější stav experimentu

Naše konečná verze CDR dokumentu je již hotova, snažíme se jen doladit naší SED dokumentaci, uspořádání subjednotek našeho zařízení a diskutujeme připevnění na gondolu.


TESTOVÁNÍ VŠECH KOMPONENT VE VAKUU
Během letních prázdnin jsme pracovali na sestavování a testování jednotlivých komponent našeho zařízení a poté i přístroje jako celku.

Všechny komponenty byly jednotlivě testovány ve vakuu nižším než je očekáváno (5Pa) a nakonec bylo stejným podmínkám po 3 hodiny ponecháno i celé zařízení. Důležité komponenty (MediPix, počítač) byly testovány ve vakuové komoře s kryogenním výměníkem. Celé zařízení bez problémů pracovalo a pořizovalo data v komoře za teploty -35°C přes 6 hodin, energii využívalo pouze z baterií.

KOMPLETNÍ TEST V MRAZICÍM BOXU
TimePix A VAKUUM, DODATEČNÉ CHLAZENÍ

KOMPLETNÍ SESTAVENÍ

Hmotnost celého zařízení ~ 3kg
Rozměry : box 30 x 20 x 15 cm
TimePix
10 x 4 x 6 cm

BĚHEM SESTAVOVÁNÍ...