Vyhodnocování výsledků

Jelikož jsme přenášeli data v reálném čase během vlastního letu, již před opětovným přístupem k našemu experimentu po přistání gondoly jsme věděli, že náš experiment byl úspěšný!
Každých 5 sekund jsme pomocí detektoru nabírali stopy kosmického záření, čímž jsme získali asi 3000 snímků. Data z GPS nám poslouží k přesnému určení změny intenzity kosmického záření s výškou.
Také jsme se snažili o kalibraci dat s Neutronovým monitorovacím zařízením v Oulu, ve Finsku.
Již jsme zaslali závěrečnou zprávu celého experimentu do ESA a pracujeme na publikaci našich dat, čímž nás experiment pomalu končí...ale...

Někteří členové našeho týmu se již podílí na experimentu dalším (CRIndIons)!!! Za chvíli tedy opět naviděnou ve stratosféře!

LAUNCH CAMPAIGN, Esrange, Kiruna

3.-11.10.2008

Náš tým se v těchto dnech zúčastnil poslední fáze našeho experimentu, a to kompletního dokončení a vypuštění do stratosféry.
Balón byl vypuštěn z raketové základny v Kiruně 8.10. 15:37 místního času a bez problému přistál v 19:30 na hranicích s Finskem asi 1metr od řeky. Data jsme ukládali již během letu, takže nám šlo především jen o návrat zařízení jako takového. Let byl více než úspěšný, krom požadovaných dat jsme získali i překrásné záběry z kamery, kterou jsme jako nadstandart přimontovali na gondolu. Směřovala na balón, a tak jsme celou dobu mohli pozorovat, jak se balón s výškou zakulacuje (zvětšuje). Nejdramatičtější zážitky :

Nabírání dat :
Více fotek&videa zde.
Více k dočtení na stránkách ESA : kampaň a den vypuštění.

ECRS Košíce & IAC Glasgow 2008

Prezentace našeho projektu vedoucím projektu na 21st European Cosmic Ray Symposium in Košice, Slovakia proběhla úspěšně a plakát z této konference byl vystaven rovněž na 59th International Astronautical Congress in Glasgow, Scotland ve stánku České kosmické kanceláře.

PRVNÍ ZÁZNAMY

14.9.2008

Během přepravy našeho zařízení na konečné místo blížícího se vypuštění jsme ponechali detektor MediPix zapnuty, abychom se přesvědčili, zda je schopen registrovat kosmické záření. Zde poskytujeme některé ze záznamů...

Nynější stav experimentu

Naše konečná verze CDR dokumentu je již hotova, snažíme se jen doladit naší SED dokumentaci, uspořádání subjednotek našeho zařízení a diskutujeme připevnění na gondolu.


TESTOVÁNÍ VŠECH KOMPONENT VE VAKUU
Během letních prázdnin jsme pracovali na sestavování a testování jednotlivých komponent našeho zařízení a poté i přístroje jako celku.

Všechny komponenty byly jednotlivě testovány ve vakuu nižším než je očekáváno (5Pa) a nakonec bylo stejným podmínkám po 3 hodiny ponecháno i celé zařízení. Důležité komponenty (MediPix, počítač) byly testovány ve vakuové komoře s kryogenním výměníkem. Celé zařízení bez problémů pracovalo a pořizovalo data v komoře za teploty -35°C přes 6 hodin, energii využívalo pouze z baterií.

KOMPLETNÍ TEST V MRAZICÍM BOXU
TimePix A VAKUUM, DODATEČNÉ CHLAZENÍ

KOMPLETNÍ SESTAVENÍ

Hmotnost celého zařízení ~ 3kg
Rozměry : box 30 x 20 x 15 cm
TimePix
10 x 4 x 6 cm

BĚHEM SESTAVOVÁNÍ...

Revize CDR (ESTEC, Nizozemí)

30.6.-1.7.2008

Ke konci června 2008 dva členové našeho týmu byli pozváni na zhodnocení CDR (Critical Design Review) do nizozemského ESTECu, kde prezentovali současný stav našeho experimentu a diskutovali otázky, které vyvstaly po absolvování Training Weeku.

Hlavním přínosem bylo opuštění nápadu hermeticky uzavřeného boxu. Po konzultaci s odborníky jsme došli k závěru, že bude méně náročné pouze ověřit, zda je elektronika funkční i ve vakuu.

Po prezentaci se našla i chvilka prohlédnout si blízké okolí...